Quỹ tài trợ/bảo trợTin tức/sự kiện

QUỸ SÁNG KIẾN THANH NIÊN 2021

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các chương trình phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập từ năm 2009, CSDS đã phát triển đa dạng các hoạt động trên toàn quốc hướng tới sự phát triển bền vững tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.csds.vn

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) đang tìm kiếm các sáng kiến thanh niên tham gia nhận tài trợ từ Quỹ Sáng kiến thanh niên, với mong muốn thông qua các hoạt động tài trợ, hỗ trợ nhằm tăng cường tiếng nói, vai trò của thanh niên đối với cộng đồng; thúc đẩy sự đóng góp của thanh niên đối với sự phát triển của cộng đồng.

Quỹ Sáng kiến thanh niên nằm trong khuôn khổ dự án Youth Drivers for Change được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) với sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid). Dự án nhằm xây dựng và nâng cao năng lực cho thanh niên, các nhóm thanh niên, các nhóm hoạt động xã hội từ đó thực hiện những hành động nhằm đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam.

Đối tượng tham dự

Quyền lợi

 1. Các tổ chức thanh niên (tên gọi khác: câu lạc bộ, hội, đội, nhóm, …) trên toàn quốc
 2. Đã thành lập và có hoạt động từ 3 tháng trở lên.
 3. Các tổ chức tham gia chưa có tư cách pháp nhân độc lập.

Các đội/nhóm/tổ chức thanh niên khi tham gia sẽ có cơ hội:

 1. Nhận tài trợ lên đến 30.000.000/dự án.
 2. Nhận hỗ trợ về truyền thông, chuyên môn trong quá trình triển khai dự án.

Lưu ý: Tổ chức là một đơn vị từ 2 thành viên trở lên, có cơ cấu chức năng, nhiệm vụ rõ ràng và các cá nhân trong tổ chức có chung mục đích với tổ chức. Tên gọi khác bao gồm: Nhóm, Câu lạc bộ, Đội, Hội,…Tổ chức thanh niên là tổ chức mà các thành viên nằm trong độ tuổi từ 16-30.

Quy trình xét duyệt đề xuất dự án

 1. Vòng 1: 03/2 – 07/3: Các tổ chức nộp đề xuất dự án
 2. Vòng 2: 12/3 – 18/3: BGK đánh giá độc lập và thẩm định thông tin trong đề xuất dự án. 24/3: BTC thông báo kết quả xét duyệt đề xuất dự án
 3. Vòng 3: 30/3 – 01/4: BGK phỏng vấn trực tiếp đại diện các tổ chức thanh niên 06/4: BTC thông báo kết quả phỏng vấn
 4. Vòng 4: 06/4 – 13/4: Các tổ chức hoàn chỉnh đề xuất dự án theo yêu cầu của Quỹ 13/4: Các tổ chức nộp Đề xuất dự án hoàn chỉnh cho BTC. 16/4: BTC thông báo danh sách các dự án được chọn
 5. Triển khai dự án: Nửa cuối tháng 4: Hướng dẫn về báo cáo tài chính và ký thỏa thuận hợp tác giữa CSDS & các tổ chức thanh niên
 6. 01/5 – 30/11/2021: Triển khai dự án và theo dõi, báo cáo dự án theo thỏa thuận hợp tác

Trả lời