Tin tức/sự kiện

NGO Traineeship Alumni 2021

Trong 2 ngày 09 -10/01/2021, CSDS đã tổ chức hoạt động NGO Traineeship Alumni Gathering dành cho tất cả các thành viên & tập huấn viên từng tham gia chương trình NGO Traineeship do CSDS tổ chức từ mùa 01 đến mùa 09 với mục tiêu:

  • Tăng cường kết nối giữa các thành viên NGO Traineeship qua các năm
  • Xây dựng và phát triển mạng lưới NGO Traineeship Alumni
  • Lắng nghe ý kiến và đóng góp của các thành viên qua các mùa.

Hoạt động gathering lần thứ nhất được diễn ra với sự tham gia của gần 60 thành viên & tập huấn viên đến từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Trả lời